Vis menu Søg

1 Rønne Havn

Rønne Havn - Rønne

En tur rundt på Bornholm vil altid begynde på Rønne havn. I hvert tilfælde, hvis man besøger øen med eget køretøj. 
Granitkuglen på Rønne havn med årstallene 1921, 1967 og 1976

I så fald kan man betragte granitkuglen på "Kongen" yderst på dampskibskajen.

Den er et fantastisk smukt eksempel på bornholmsk håndværk. Pladen, den hviler på, har indgraveret tre årstal, og jeg har endnu ikke trods ivrig søgen kunnet finde ophavsmanden til dette monument.

I 2007 henvendte jeg mig til Bornholms Tidende i håbet om, at en af avisens læsere kunne give oplysninger om denne stenhugger og hvorfor kuglen med de tre årstal er anbragt her på Kongen.

Læs mere her. Men henvendelsen gav IKKE det ønskede resultat.

Årstallet 1921 kan dog vise hen til den udvidelse af havnen, der blev påbegyndt det år. Tryk her og læs mere.

Årstallet 1967 kan vise hen til anlægget af Vesthavnen. Tryk her og se et billede fra Rønne Byarkiv.

Årstallet 1976 kan være relateret til stedet, hvor kuglen er placeret. På grund af de nye store færgers ankomst til Rønne i 1978 skulle der ændres på området "Kongen", som er det yderste af dampskibskajen, hvor ledefyret står.

Det blev revet ned i 1977, men genopbygget i 1979. Tryk her og læs mere om stedet i Bornholms Tidende 2. august 1976.

Det var også i 1976, at et større arbejde på Søndre Bådehavn blev afsluttet.

Rønne Havn som en udposning på kysten i maj 2012. Foto: Eigil Holm
Også kyststien øen rundt starter på Rønne Havn. Tryk her og følg stien - og bliv klogere på det, du ser på turen. God tur.
 
Dog kan man inden turen øen rundt lige tage en smut op på Rønne Torv, hvor Jun-Ichi Inoues "Tidesten" fortæller dig, hvad klokken er slået. Tryk her og se nærmere.
 
Tidestenen klokken 12 den 21. juni, ved sommersolhverv

Havnen har ændret noget på kystlandskabet, og står man i dag ved mindet for de faldne fra sidste krig og kigger ud gennem gattet, så ligger bølgebryderen 1000 meter udenfor den gamle kystskrænt.

Rønne Havn oktober 2019 efter udbygning. Billedet tilhører Rønne Havn
Fuglelivet på havnearealet.
Havnebassinerne yder i dag læ for mange forskellige arter dykænder og især i bugten ved oliepieren, hvor kølevandet fra Østkraft ledes ud i havnen vil der selv i hårde vintre med islæg kunne iagttages en bred vifte af havfugle.
Rønne Havn - en tidlig morgen
Lille lappedykker og Lille Skallesluger samt Gråstrubet Lappedykker og Stor Skallesluger er havnens ornitlogiske hits og ses sammen med de mere almindeligt forekommende Havlit, Troldand, Bjergand, Taffeland og Gråand samt Blishøns, Skarv og Knopsvaner.
 
I nyere tid er der iagttaget et par Vandrefalke, der har vist interesse for en af havnens større siloer - dog endnu uden at yngle.
Endelig har det vist sig, at ruderatet ved Nørrekås yder en del småfugle eksistensmuligheder om vinteren. Således i februar 2021, hvor fuglefolket valfartede til stedet for at opleve Hedelærker, der på deres træk længere mod nord tilbragte nogle dage på stedet.
 
Også Snespurv og Bjergirisk kan opleves her i vinterperioden. Tryk her og se, hvad der senest er observeret af fugle på havnen.
 
Floraen på havnearealet.
Også plantelivet er ganske interessant. På den gamle kystskrænt ved Munch-Petersens vej vokser i det tidlige forår både Fuglemælk og Ager-Guldstjerne, og på en af havnens bunkersanlæg det sjældne løg Italiensk Hvidløg, Allium pendulinum, tryk her og se nærmere.
Italiensk Hvidløg på bunkersen ved pølsevognen
Dannebrog i havnen
Rønne Havn 1860
Havnebugten omkring 1890. Billedet tilhører Bornholms Museum
Udbygningen af havnen i 1921. Billedet tilhører Bornholms Museum
Ledefyret på "Kongen"
Mindesmærke for faldne søfolk under seneste verdenskrig
Tidestenen ved vintersolhverv
Fire hedelærker på ruderatet ved Nørrekås i februar 2021. Foreviget af Hans Fæster. Billedet tilhører Hans Fæster.
Fuglemælk på den gamle kystskrænt under Kapelvej
Havnebakken - vokseplads for Ager-Guldstjerne
Ager-Guldstjerne
Italiensk Hvidløg på Rønne Havns bunkersanlæg