Vis menu Søg

15 Sandflugten

Sandflugten

Kystbatterier og skanser - indlandsklitter

"Sandflugten" kaldtes omkring år 1800 kystarealet, Strandmarken, mellem Rønne og Hasle.
 
Navnet skyldtes det forhold, at området var præget af sandflugt, som begyndte i slutningen af 1500-tallet.
 
Klitten på Rosmandegårdsmarken, en småbiotop, den sidste vinter før bortgravning
Strandmarken tilhørte ligesom Højlyngen Kongen, men alle havde ret til at lade deres dyr græsse her. Sammen med skæring af lyngtørv var dyrenes græsning en af de væsentligste årsager til, at sandflugten opstod.
 
Oprindeligt skilte et risgærde de dyrkede marker fra Strandmarken. Under sandflugt føg sandet ind over markerne og dannede sanddriver omkring risgærdet.
 
Man måtte derfor til stadighed forhøje risgærdet for at opretholde adskillelsen mellem græsningsarealer og de dyrkede marker.
 
Klitterne øst for Haslevej mellem Sandegaard og Rosmandegaard og de i efteråret 2007 udplanerede klitter NV for Rosmandegårds indkørsel er rester af den vold af sammenføget sand, der lagde sig til ro omkring det stadigt forhøjede risgærde her ved Rosmandegaard.
Klitten og endnu en småbiotop udraderet
I dag er der anlagt en holdebane for biler samt rasteplads med toilet mellem den største af voldene og Haslevej, og klitten nord for Rosmandegårdsindkørselen er planeret ud og dyrket op - for første gang siden middelalderen.
 
Holmegaardsklitten er frit tilgængelig for offentligheden med bomme i hver ende.
I sommerhusområdet ved Sahara øst for Nyker Strandvej "skjuler" endnu en indlandsklit sig - Holmegaardsklitten.
 
Ejeren af området lod allerede i 1962 klitten frede, således, at den fortsat og på visse vilkår kan bevares for eftertiden. Tryk her og læs fredningsdeklarationen.

Bavnet.

På en høj klit mellem Rosmandegård og havet har man siden middelalderen haft en bavne klar til at blive fyret af i ufredstider.

 

Batterier og skanser

Kysten mellem Rønne og Hasle har i ufredstider været velegnet til landgangsforsøg for fjendtlige skibe.

I Jens Chr. Skaarups bog: De bornholmske kystskanser er der en oversigt over, hvilke anlæg, der har været etableret på kyststækningen. Således var der mellem Hvide Odde og Sorthat Odde 11 forsvarsanlæg, et for hver 300 meters kyststrækning!

Hvide Odde Batteri eksisterer ikke mere, de sidste rester blev nedbrudt under 1967-stormen. Grønne bæk Batteri tæt på Grønnebæk samt 8 mindre skanser på kyststrækningen er i dag nærmest ikke eksisterende, da de er sløret med opvækst af birk, skovfyr og andet "krat".

Kun Sorthat Odde Batteri ligger i dag flot eksponeret og giver minder om middelalderens ufredstider i Østersøen. Tryk her og læs mere. 

 

Og dog,

midt i december 2020 bestilte Naturstyrelsen hjælp til at få ryddet skanserne for sin slørende opvækst, som det blev beskrevet i Bornholms Tidende den 9. december.

 

Tryk her og læs historien om skanserne og deres vedligeholdelse som omtalt i Tidende den 9. december 2020.

Forsiden af Bornholms Tidende den 9. december 2020

Seneste

I et læserbrev i Bornholms Tidende den 16. december 2020 udtrykker en læser sin harme over, at Naturstyrelsen endelig har foretaget en rydning af slørende opvækst på en af områdets skanser.

I stedet for at føle sig forurettet skulle brevskriveren takke Naturstyrelsen for dette initiativ således, at man igen kan opleve kulturhistorien på kysten mellem Hvide Odde og Sorthat - fra dengang, der virkelig var tale om frygt for ufred!

 

I tilgift vil man ved rydningen få genskabt den lysåbne flora og den dertil knyttede fauna. 

Indlandsklit på Rosmandegårdsmark
Der er gravet sand i klitten
Klitten er IKKE beskyttet, og detn graves væk
Beskyttet klit ved rasteplads nær Sandegård
Den sidste klit ved rasteplads
Jorden ved Sandegård fortsat sandet!
Holmegaardsklitten i fredet sommerhusområde nord for Sahara
Holmegaardsklitten i fredet sommerhusområde
Holmegaardsklitten nord for bebyggelsen Sahara og øst for Nyker Strandvej
Bavne ved stranden ud for Rosmandegård - samt Hvideodde Batteri
Skanserne, som de fordeler sig langs kysten fra Hvide Odde til Sorthat Odde.