Vis menu Søg

17 Skovly

Skovly - Gundbergs have

- Kul og tegl

Omkring 1850 var træerne i den nyplantede skov ved at gro til, men der blev fortsat gravet i jorden efter ler og kul. Ved Blykobbeåen anlagde man efter datidens forhold et stort kul- og teglværk.
 
Blykobbeåen blev uddybet, og ved stranden blev der anlgt et bolværk, som lettede udskibningen af mere end 1 millioner mursten og 20.000 tønder kul om året.

Industrieventyret varede kort, men i 1880'erne overtog en sømand stedet, og han startede den populære sejlads med robåde på den uddybede å.

Sømanden hed Hans Gundberg, og han indrettede sammen med sin kone et traktørsted, som nu har eksisteret i mere end 100 år.
 
I 1924 fik stedet navnet Skovly, og som sådan husker bornholmerne i dag stedet ved Blykobbeåen med masser af minder om festlige begivenheder. Stedet er et yndet mål for turister, tryk her og læs.
 
Endnu finder man spor efter datidens industri i den vandfyldte grav ved Rævebroen, hvor en isfugl måske høres eller ses pile over vandet.
 
Området er især om vinteren besøgt af fugleinteresserede i håbet om enten at få et blik af isfuglen eller en vandstær. Tryk her og se, om der er set noget interessant indenfor de seneste 10 dage.

 

Vår Brandbæger

Og ved stranden er der i det tidlige forår en fin bevoksning af den noget ualmindelige Vår-Brandbæger.

Iøvrigt glemte vi helt at fortælle, at Blykobbeåen er en af øens største vandløb, og den har sit kildeområde i grusbakkerne mellem Årsballe og Klemensker - ligesom Kobbeåen og Bobbeåen, men de løber i den modsatte retning.

Og så er det i det tidlige efterår efter det første store regnskyl en festforestilling i alle åens større eller mindre fald at se en hærskare af havørreder søge op til åens mange gydepladser.
Stedet har en fortid som råstofområde
Rævebrosøen, her blev der i sin tid gravet kul
Kullene blev i pramme transporteret ud ad Blykobbeåen
Blykobbeåen har været stemmet op for at skaffe vand til kul- og teglværk
Skovly har i generationer været ramme om fest- og mødevirksomhed
Historien fortælles ved P-pladsen