Vis menu Søg

67 Stammershalle - Kaas

Stammershalle

- Kaas

Når bornholmerne skal ud og køre søndagstur har man hver sin favoritstrækning, men en af dem, der scorer flest points er strækningen fra Helligdommen til Tejn.

Her kører man forbi afviserskilte til lokaliteter som Vallevig, Brændevig, Lakseodde, Baggevig samt Bådsted og Klømperne, tryk her og læs mere; Klemmeskær, Jydeskær, Bredeskær, Stokhulsvig, Kaas og Stammershalle. Alle steder med oplevelsesmuligheder, hvis man gjorde et ophold på turen, vi nøjes med et besøg ved Stammershalle.

Ordet Stammershalle kendtes allerede i 1700-tallet og henviser til et fladt klippeparti, der rager lidt op i landskabet som en halle og tilhørende en person ved navn Stammers.
Tein-kysten i 1700-tallet
Dengang eksisterede der en Kongens Mark langs kysten i forlængelse af Tein Byvang, og der var flere udbyggersteder i eller på kanten af denne udmark.
 
Hele vejen øen rundt havde man en redningsvej, eller nærmest et spor, og en kørevej langs kysten kom først meget senere, strandvejen således først i 1937.
 
Den afløste den tidligere hulvej, der på flere steder var lagt ovenpå Litorinahavets strandvolde og på det nærmeste snoede sig ind og ud mellem de fremstående klippefremspring øst for Tejn.
Brandpletgrav med bautasten, en omgivende stenring og stenrækker, der ligger i et strålemønster.

Lidt på afstand fra nutidens strandvej med cykelsti på begge sider ser man på det flade Stammershalle de karakteristiske tre bautasten, der signalerer, at der her i det åbne klippeterræn kan findes en del kulturhistoriske minder fra en fjern fortid. Og det er der også.

En informationstavle fortæller, at der netop her findes en del gravanlæg fra bronzealderen og jernalderen - og så er der fundet en del flinteredskaber, der tyder på en større aktivitet i et jægersamfund for måske mere end 9.000 år siden!
 
Stedet er fredet og læs nærmere om denne fredning ved et tryk her.
Kåsen omkring 1915. Foto: V. Milthers
For at man tidligere skulle komme "ned til kysten" og beboelserne her skulle man gå ad spor fra gårdene oppe i land - Risegaard og Hollændergaardene i Olsker samt Hullegaard og Kølleregaard i Rø sogn.
 
Efter etableringen af jernbanedrift fra Rønne til Nordbornholm i 1913, lå Humledal station oppe i land "lige ovenover" det nybyggede Stammershalle Kurhotel.
Hvid Stenurt

Men, tavlen fortæller IKKE, at øens største "klump" af rosenkvarts findes i en pegmatitgang vest for bautastenene og at "hallen" midt på sommeren er dækket af den noget usædvanlige plante, Hvid Stenurt.

Kurhotel Stammershalde i 1920erne - med anløbsbro. Postkort.
Og så blev der bygget et Kurhotel Stammershalle her i 1911, da turisterne strømmede til øen fra især Tyskland, et hotel, der efter 1. juni 1938 også bar navnet Elverhøjskroen efter stednavnet Elverhøj i Kjølleregårdsskoven omkring 500 meter længere mod øst. Tryk her og læs mere.
 
Hotelejeren var tysker, Rolf Müller, og han fik i 1919 etableret en sejlads fra Sandvig langs kysten til Gudhjem og videre til Christiansø.
 
Også ved Kurhotel Stammershalle skulle skibet lægge til - ved en anløbsbro i klipperne.
 
I 2018 er denne anløbsbro blevet genskabt, men om kystfarten bliver genoptaget, er der ingen umiddelbare planer om.
Solen går ned bag bautastenene på Stammershalle
Hotel Stammershalle - den tidligere Elverhøjkroen
Bautastene højt på kystskrænten
Begravelsesplads med en stenkrans og bautasten i midten
1) Røse, 2-3) Stenkister, 4-6) Brandpletgrave, 7)Brandpletgrav med stenring og stenrækker i et strålemønster, 8-10) Bautasten
Brandpletgrav med et strålemønster af stenrækker og omgivende stenring. Figur 7 på ovenstående skitse
Udsigt fra Stammershalle mod Tejn
Stammershalle med udsigt mod Gudhjem
Pegmatitgang med rosenkvarts
Rosenkvarts - nok øens største?!
Rock-pool neden for Stammershalle
Kaas Havn
Kaas strandenge
Kaas strand med en "grim" forkastning med cykelsti
Fartplan for "Thor" med anløb ved Stammershalle i 1919
Ny anløbsbro i 2018