Vis menu Søg

246 Vallensgårdsskov

Vallensgårdsskov

Loklippen - Logulvet

Fra P-pladsen ved Ekkodalshuset kan man følge et skovspor mod vest langs Ekkodalen, og det fører igennem Vallensgårdsskov.
 
Den første top, man passerer er Gruskule Bakke, hvor man bemærker en flad vandreblok.
 
Vallensgårdsskoven set fra Ekkodalsklipperne
 
Den kaldes Frokoststenen, og den har flere "ristninger" på sig, bl.a. Chr. IX's monogram og årstallet 1901. Ligeledes har den et kors på den ene side samt nogle bogstaver C eller G på fladen.
 
Årsagen til disse ristninger er noget uklar, men skyldes nok et besøg af Kongen på dette sted.
 

Fra stenen kan man følge stien ned i dalen. Her ser man en talerstol, hvorfra der er sagt mange kloge ord. Bl.a. var det her, Trandberg talte til en tusindtallig skare mennesker ved et stort møde 23. juni 1863.

 
Efter fem minutters videre vandring passerer man Jægerhuset, der har været benyttet af ejeren til Vallensgård i forbindelse med afvikling af jagt. I 2018 blev huset og den del af Ekkodalen, det ligger i, overdraget til Staten. Læs mere ved at trykke her.
Jægerhuset 1947. Fotograferet af Willy Hansen. Billedet tilhører Bornholms Museum
Huset blev opført af den daværende ejer til Vallensgaard i 1918 og det skulle stå som et minde om den tidligere Vallensgaard, der var opført i 1777, men som blev revet ned igen i 1881.
 
Materialerne herfra blev overtaget af en Snedkermester Nygaard, der ved Præstedammen i Aakirkeby byggede en større bindingsværksejendom. Tryk her og læs mere.
 
I 1917 blev en del af denne bygning brudt ned igen og materialerne bragt tilbage til Vallensgård og benyttet til opførelsen af Jægerhuset.
 
Man siger, at stenene i Jægerhuset er munkesten, som skulle være hentet på Hammershus, medens egetømmeret altså er fra den gamle Vallensgård fra 1777.
 
Udenfor huset ligger en gravsten af sandsten, der er et minde om den i 1806 afdøde Major Herman Müller.
 
Han efterlod sig hustru og 10 børn, og hans eftermæle er skrevet i stenen og lyder:
"Oprigtig Gudsfrygt, Sand Redelighed, Inderlig Velvillighed mod alle prydede hans Vandel".
 
Umiddelbart vest for Jægerhuset passerer man et vådområde, og det er resterne efter middelalderens Læså.
 
Her løb øens mest vandrige å ud af Ekkodalen for at slutte sig til afvandingsgrøfter fra moseområdet Vallensgårds Mose og Kjærgårds Mose længere mod syd.
 
I 1960'erne foretog man en afvanding af dette moseområde, tryk her og læs mere, og Læsåen blev i stedet ført videre ind i moseområdet.
Læså-knækket 2018, blændet i 1960'erne
Stien gennem Vallensgårdsskoven krydser herefter det nye forløb af Læsåen, og kort efter denne bro bemærker man en lodret stående klippeside, Loklippen.
Kravler man op på klippen overraskes man af det store flade Logulvet.
 
Her vokser ranke egetræer, og i bunden finder man øens største bestand af Liljekonval
Logulvet ovenpå Loklippen
I nyere tid efter etableringen af cykelvejen på Krakvej og et udsigtspunkt med bord og bænke samt en fantastisk udsigt over Vallensgårdsskov og Vallensgårdsmose er navnet "Loklippe" på nyere kort fejlagtigt blevet tillagt dette udsigtspunkt.
 
Tryk her og se udsigtsstedet, som retteligen burde hedde Kong Frederik den niendes udsigt.
 
For enden sf stien når man frem til en gammel fægade, et spor, der er omgivet med stengærder på begge sider. Det nyere Rømers  stengærde fra 1809 mod nord og det hensunkne faldefærdige gærde, der har omgivet Vallensgårdsskoven, mod syd.
En "fægade" efter 1809, da Rømer havde fuldendt sit stengærde rundt om Almindingen. Måske har dyr fra Vallensgård og omegn været drevet op i "Lyngen" vest for Almindingen til sommergræsning ad denne "gade" frem til udstykningen af en del af Lyngen til Vestre Indlæg i 1842
Her kan Vallensgård og de nærmestboende bønder i Aaker sogn have drevet deres kreaturer op i "Lyngen" frem til 1842, da denne del af højlyngsjorderne blev lagt ind under Staten til Det vestre Indlæg.
Trappe fra bunden af Ekkodalsklipperne ved Jægergrotten til toppen af klipperne

Indhegning af Vallensgårdsskov

I forbindelse med, at Staten overtog Vallensgårds andel af Vallensgårdsskov og Vallensgårdsmose opstod behovet for at indhegne et større areal end den allerede indhegnede del af Ekkodalen.

Dette blev foretaget i løbet af december 2019 således, at dyr kunne afgræsse den tidligere Vallensgårdsskov i løbet af vinteren 2019-20. Tryk her og læs mere.

Liljekonval - Ramsløg

Mange mennesker er begyndt at samle Ramsløg til husholdningen, men denne plante har blade, der overfladisk minder om Liljekonvals blade.

Tryk her og se en lille bevoksning af Ramsløg.

Da Liljekonval indeholder stoffer, der er giftige for os mennesker, er det vigtigt, at man er opmærksom på, at man vælger de rigtige blade. Tryk her og læs mere om giftigheden i den smukke plante.

Liljekonvals blade

Ramsløg vokser i fugtige og næringsrige skove, medens Liljekonval forekommer i tørre næringsfattige skove, tit under egetræer.

Er man i tvivl, om det er Ramsløg eller Liljekonval, man har samlet, skal man blot "nulre" bladene.

Ramsløgs blade er "slatne" og dufter umiskendeligt af løg, medens Liljekonvals blade er læderagtigt faste og har ingen lugt efter løg!

Tørken foråret 2019 og Konvalbille

Tørkeramt Liljekonval foråret 2019 med huller i bladene - gnav af Konvalbille?

Foråret 2019 har på mange måder været ekstrem, bl.a. ved at der næsten ikke er faldet en dråbe regn i over en måned. Det har resulteret i, at f.eks. skovbunden på Logulvet er særdeles tør.

Det er kommet til udtryk en relativ dårlig vækst blandt liljekonvaller, og hovedparten af dem, der er kommet frem af den tørre jordbund, har bladene gennemhullet af små huller. 

På en forespørgsel til Morten Top-Jensen om den mulige årsag til disse huller i Liljekonvallernes blade har han foreslået, at det måske kan skyldes aktivitet efter den relativt sjældne Konvalbille!

Frokoststenen efter fældningen af rødgraner
Frokoststenens overflade
Jægerhuset fotograferet af "Kjøller" - sikkert kort efter opførelsen i 1918. Tilhører Bornholms Museum
Læsåens forløb ud af Ekkodalen i 1880erne
Læsåens tidligere forløb set oppe fra Ekkodalsklipperne
Eng-Rørhvene meget almindelig i Vallensgårdsskov-eng
Køer græsser Ekkodalens enge af, oktober 2018
Loklippen "inde i Ekkodalen" på kanten af Vallensgårdsmosen
Liljekonval - blomst og 2 grundblade
Loklippen ved Vallensgårdsmosen
Ny trappe bygges op fra bunden af klippen til toppen
Trappen er udført i bornholmsk eg
Oprindeligt matrikelkort fra 1788 over Almindingen med påført "nyt" gærde efter 1809
Fægaden angivet på Matrikel1-kortet over Aaker sogn, som blev målt op i 1817
Fægaden markeret på Matrikel1-kortet over Aaker sogn fra 1817 med et dobbeltrækket stengærde
Fægaden set oppe fra
Staten har overtaget Vallensgårdsskoven og i september 2019 etableret en fin cykelvej fra Ekkodalsparkeringen gennem Vallensgårdsskoven ud til Vallensgårdsmosen
Ny hegnslåge ved Jægerhuset
Galloway-kvæget skal afgræsse Vallensgårdsskoven i løbet af vinteren
Ramsløg-blade
Ramsløgblad med blomster
Liljekonval - blomsterstand og blad med bueformede strenge
Liljekonvaller med gennemhullede blade
Gnav og ægklumper efter Konvalbille