Vis menu Søg

241 Almindingen Station

Almindingen Station

- Skovtursbanen

Almindingen Station er en lokalitet, der tidligere var kendt blandt lokale og tilrejsende, men som i dag er et privat fritidshus.
 
Og sådan er det tit med bornholmske initiativer. Alt nyt skal forberedes lang tid i forvejen. Når det så er etableret varer det sjældent længe, inden det igen udlever sin eksistensberettigelse, og således også jernbanedriften på Bornholm.
Spejdere på skovtur. Foto fra bogen om DBJ
I en bog fra 2007: "DBJ - Historien om jernbanerne på Bornholm", udgivet af Bornholms Museum, er den bornholmske jernbanehistorie beskrevet, og der er blevet plads til både billeder og tekst om dette stykke almindingenshistorie.
 
Men, også i Svend Lund-Pedersens bog "Med dampen oppe" fra 1989 er der mange spændende oplysninger om denne historie, og bl.a. følgende uddrag er hentet fra bogen:

"Bornholm er det eneste sted, hvor man har haft en "ren" skovtursbane, og det var jernbanen mellem Aakirkeby og Almindingen.

Den blev åbnet for trafik den 16. maj 1901, og da Almindingen-Gudhjem jernbane åbnede den 27. juni 1916, blev Almindingen Station et knudepunkt de første år.

Det skyldtes bl.a., at Gudhjem-banen blev bygget med kraftigere skinner end strækningen mellem Aakirkeby og Almindingen. Det havde været nødvendigt, fordi man havde valgt at føre Gudhjem-banen direkte fra Almindingen til Christianshøj, en linieføring, der betød en meget stærk stigning på 15 o/oo.

Der måtte derfor også anskaffes kraftigere materiel, og de store dampmaskiner trykkede betydelig mere på sporet end maskinerne på Nexø-banen. Derfor kunne togene fra Gudhjem ikke køre igennem til Aakirkeby, men man måtte skifte lokomotiv.

Fra Almindingen blev vognene trukket til Aakirkeby af Danmarks mindste privatbanelokomotiv, kaldet "Bukken".

Almindingen station havde postekspedition, og der var en del post fra skovvæsenet, savværket, træskofabrikken, Højskolen, gårdene og den lille bebyggelse".

Stationen blev nedlagt, da jernbanedriften mellem Aakirkeby og Gudhjem ophørte i august 1952. Stationen er i privat eje, og man bør respektere, at der ikke er offentlig adgang.
Jernbanerejsende til og fra Almindingen
Standsmæssig afhentning af gæster
Almindingen Station er i dag en privat beboelse
Pakhuset smukt vedligeholdt
Plantegning over stationsarealet
Stregtegning fra stedet