Vis menu Søg

50 Hammershus

Hammershus

- Løvehovederne

Hammershus er Bornholms mest besøgte attraktion, idet mere end 200.000 mennesker kommer her i løbet af et år.

Staten ejer området, og der er indrettet besøgssted med udstilling og cafeteria, som er åbent i sommerhalvåret.

Et nyt besøgssted er under opførelse med forventet ibrugtagning i foråret 2018.

En skoletjeneste arrangerer guidede ture på Hammershus, og mere end 10.000 danske skolebørn kommer på denne måde hvert år til at opleve de barske betingelser for et middelalderliv på Slottet.

Området er veludstyret med informationstavler om dette og hint, og man skal afsætte mindst en time til på egen hånd at gå en tur på Slotsbanken. Læs nærmere her
Der er bygget - og restaureret på stedet i snart 900 år!

Mange forestiller sig, at Hammershus ligger på øens nordspids, men det gør den rent faktisk ikke. I alle sine dage fra omkring 1250 har den ligget her, og stedet er skabt til at forsvare. Byggeriet har stået på i århundreder. Borgen blev ombygget og tilbygget i en uendelighed.

Hammershus blev opgivet som borg i 1683 og helt forladt i 1743. Herefter blev den brugt som "genbrugsforretning". Fra det firkantede Manteltårn fjernede man på et år 50.000 munkesten og 6.000 teglsten!

Der er ikke noget at sige til, at der kun blev en ruin tilbage - en ruin, der i 1822 blev fredet. Siden slutningen af 1800-tallet er der herefter gjort en stor indsats for at restaurere de tilbageværende mure.
 
I 2013 fik Naturstyrelsen en større donation til både at restaurere ruinen og etablere et nyt servicecenter. Planen er at fjerne Slotsgården, det tidligere Møllers Pensionat, således, at der er et uhindret indkig til ruinen fra øst.
 
Som erstatning for det nuværende infocenter og kro har man fundet et gammelt projekt frem af skuffen. Et projekt, den kendte danske arkitekt Jørn Utzon har lagt streger til.
 
Planen er således, at indgangen til Slottet skal kanaliseres gennem den øverste del af Mølledalen, ovenpå en opfyldning, der allerede blev foretaget ved nedrivningen af Hotel Hammershus i slutningen af 1960'erne og som idag fungerer som bus-P-plads.
 
Hvad der ellers sker i sagen kan man orientere sig om ved at gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside ved at trykke her.

Læge- og krydderurter, de såkaldte levende fortidsminder, findes i stort tal ved slottet, og i forbindelse med restaurering og udgravninger kan f.eks. Bulmeurt vrimle op af den endevendte jord.

På sydskråningerne vokser sjældne tørbundsplanter som f.eks. Svalerod, der spises af de farvestrålende Soldatertæger, Topspirende Rapgræs, Glat Rottehale, Enblomstret Fladbælg, Liden Sneglebælg og Aksblomstret Ærenpris.
Rydning og afbrænding af opvækst på vestskråningen
Da disse planter netop forekommer på steder med passende substrat, høj temperatur og stort lysindfald er det nødvendigt at fastholde en vegetation uden al for megen skyggevirkning.
 
Det kan gøres ved aktiv nedskæring og afbrænding af opvoksende busk- og trævækst samt afgræsning ved kreaturer og får.
 
Hermed vil man kunne opnå en win-win-situation: godt kød og en flora med sjældne blomster. Det er fårehyrden Jan Seerup, der står for afgræsningen med sine omkring 600 hammershusfår og lam. Læs mere om disse hammershuslam ved at trykke her.
Moderfår med lam sættes på græs 16. april 2015
I 2012 modtog Naturstyrelsen et større beløb til i 2013 og 2014 at foretage en grundigere nedskæring af opvæksten på hovedsagelig sydskråningen, og det er en forudsætning for, at fårene bedre kan komme ned i bundvegetationen.
 
Læs om dette naturgenopretningsprojekt ved at trykke her.
 
Ved Slotsbroen har en taknemmelig eftertid sat en stenstøtte - en mindeobelisk - til ære for de bornholmere, der med livet som indsats sørgede for, at Bornholm igen kom ind under og er forblevet under dansk overherredømme.
 
Skolelæreren og forfatteren Karl Magnus Kofods beskrivelse af situationen er ristet ind i hammergranit og kan læses ved at trykke her.
Obelisk ved indgangen til Slottet
For dem, der kan huske stedet fra midt i 1960'erne, kan det oplyses, at Hotel Hammershus blev revet ned i slutningen af 1960'erne. 
Løvehovederne, eller Kamelhovederne, eller hvad? 
Man strides i flere guidebøger og blandt formidlere, om det er løvehoveder eller kamelhoveder, man ser i havet for foden af Hammershus.
 
Svaret må være: både og samt lidt mere til!
Solnedgang bag hammershuskystens fire hoveder
Se blot på disse motiver ved solnedgang:
Kamelhovedet
Hundehovedet
Løvehovedet
Menneskehovedet
Opsprækket borgbanke
Og så er der lige grotterne eller som de lokaldt kaldes ovne i klipperne under slottet.
Axel Schous blokdiagram af kystmorfologien på Nordbornholm
Professor Axel Schou beskæftigede sig for snart 75 år siden en hel del med disse forhold og anskueliggjorde det ved sit store talent til at tegne forholdene på en livagtigt måde.
 
Disse ovne er i sin tid opstået ved, at bølgerne lokalt har udvasket stærkt opsprækkede granitpartier til de for øen så karakteristiske brændingshuler.
 
De findes både ved Jons Kapel, Helligdommen, Hammeren og så her i Slotsbanken.
 
Den våde Ovn skulle efter Schous udsagn kunne følges 50 meter ind i klippen og dens loft er på det højeste sted 12 meter over hulens bund.
 
Den tørre Ovn ligger i dag over havoverfladen og minder om de forhold, der herskede ved disse kyster kort efter isens afsmeltning for små 15.000 år siden, da havoverfladen på dette sted lå 20 meter højere end i dag!
 
Et malerisk motiv, der bl.a. blev foreviget af Kieldrup i 1848.
 
Kieldrups udsigt fra Tørre Ovn

Undergrunden - Granittens egen verden!

Endelig er der granittens struktur på denne kyststrækning. Det er slet ikke den normale hammergranit, som man oplever i en blankpoleret form oppe i Slotsgården.
 
F.eks. viser strandpillen med Kamel- og Hundehovedet samt plateauet over Løvehovedet sig at være "knudret og grubet med talrige hulheder og fremstående smårygge".
 
Det har Geologen Jørgen Butzbach gjort rede for i en artikel i tidsskriftet "Natur på Bornholm, 2004", siderne 13-15.
 
Butzbach opstiller tre hypoteser til forklaring af disse specielle strukturers dannelse og hælder mest til, at det skyldes hændelser i forbindelse med op- og nedgående bevægelser i jordskorpen. De bevægelser, der i sin tid formede øen som en firkantet horst.
 
En pegmatitgang på stejlvæggen ved Løvehovedet anskueliggør disse voldsomme bevægelser, idet den flere steder er revet over langs brudplaner, og den er blevet forskubbet flere meter i vandret plan.
 
Butzbach ser frem til, at der en dag kommer en geologisk interesseret og studerer disse strukturer for at afdække oprindelsen.
Et kig ned langs kysten mod Vang
Slottet på et matrikelkort fra 1864
Havrerod - et levende fortidsminde
Hammershus omkring 1910. Fotograferet af Myhre
Slottet og omegn i 1950erne. Kongelige Bibliotek
Hotel Hammershus i 1950erne
Hotel Hammershus og Møllers pensionat 1946. Kongelige Bibliotek
Mølledalen i 2007 - syge elmetræer er fældet
Bulmeurt og Læge-Burre - levende fortidsminder ved Slottet
Soldatertæger på Svalerod
Enblomstret Fladbælg på sydskråningerne
Aks-Ærenpris på sydvestskråningerne
Hammershusfår spiser sig gennem vegetationen
Hammershus og Hammershuslam foran Blommetårnet i blomstrende Vild Kørvel
Hammershuslam spiser krydrede vækster til en efterfølgende krydret kølle!
Obelisken - Bornholm er frit!
Løver fra det danske rigsvåben
Brænding på hammershuskysten
Dybe revner i kystlandskabet - her indgangen til Våde Ovn
Våde Ovn - ind og udgang
Tørre Ovn nederst i Slotsbanken
Knudret granit yderst på Hammershus-kysten
Knudret granit - ikke tilhørende Hammergranitten
Knust granit og forskubbet pegmatitgang ved Løve- og Kamelhovederne