Vis menu Søg

297 Stormfaldet

Stormfaldet

Videnskabeligt iagttagelsesområde

17. oktober 1967 rasede en kraftig storm hen over Bornholm, og næsten 90.000 kubikmeter træ blev væltet eller knækket over.
 
En stor del af træet var Bøg, fordi stormen havde let ved at få fat i træerne, da de endnu ikke havde tabt bladene.
 
Stormens ødelæggelser blev udførligt omtalt i øens dagblade dagen derpå. Tryk her og se Bornholms Tidendes forside. Og her for at genopleve situationen ved Rytterknægtsvejen.
 
DMI havde 16. oktober 2017 en omtale af stormen, læs mere ved at trykke her.
 
Stormfældet bøg
Efter stormen skulle træet skæres op, men som et forsøg udlagde Statsskoven et areal ved Rytterknægtsvejen i Segen, hvor man skulle foretage videskabelige iagttagelser på de væltede træstammer.
 
På et ca. 3 ha. stort areal omkring Rømers "Gule Steene" syd for Askedalsbakken og nord for Skrubbemyr lod man 190 væltede bøgetræer blive liggende. De var plantet i 1878, og var altså ca. 90 år gamle!
 
Forsøget blev ledet af videnskabsfolk fra Landbohøjskolen under ledelse af Dr. Søren Ødum.
 
Desværre døde Ødum i en tidlig alder, men det indsamlede materiale er overdraget til Flemming Rune, der påtænker en offentliggørelse af resultaterne i nær fremtid. Han har allerede fremstillet en lille film om stedet. Tryk her for at se og høre mere.
 
I 2015 døbtes området til "Orkanskoven" af Michael Stoltze, og Naturstyrelsen har allerede taget navnet til sig og brugt det på nyere kort over Almindingen.
 
Der er nu snart gået 50 år siden stormen, og det er fortsat muligt at iagttage de væltede træer skyde nye stammer tilvejrs, og der er et stort opbud af forskellige svampe i området.
 
Stormfaldsområdet oktober 2017
Bøgetræer skyder sidegrene ud fra hovedstammen. der fortsat har intakt rodvæv
Gule Steene på A C Rømers kort 1825-26
Tøndersvamp på døende bøgestamme
Iagttagelsesområdet med betegnelsen AAN - "Anden ANvendelse" på seneste skovkort
Flemming Rune fortæller om skovens historie ved 50 års jubilæumsarrangementet 171017
Svampe og mos trives i stormfaldsområdet - her Randbæltet Hjelmhat i et såkaldt "kanotræ"