Vis menu Søg

264 Badekarret

Badekarret

Bent Engberg var skovrider i Bornholms Skovdistrikt i 19 år fra 1965 til en smuk sommermorgen i 1984, da han døde, 61 år gammel.
 
I en nekrolog i årets Jul på Bornholm skrev Frede Kjøller bl.a. følgende om Bent Engberg:
"... Han elskede skoven, og dens tarv lå ham meget på sinde; men han anså det næppe for sin fornemste opgave med skoven at tjene flest mulig penge til staten; han arbejdede først og fremmest for at gøre skoven til en folkets skov - han gjorde en stor indsats for at gøre skoven publikumsvenlig. ...."
Engberg tilførte Almindingen flere naturperler, bl.a. også den sø, der i populær tale benævnes Badekarret, og som man ser ved landevejen mellem Hareløkkerne og Bastemosehus.
Badekarret i sommerløv
Og i en kronik i Berlingske Tidende den 28. oktober 1973 skrev han under overskriften "Lidt om at landskabe" - om naturfredning på Bornholm, set i lyset af, at at man netop havde fået Miljøministeriet.
 
Tryk på den fremhævede titel og læs Engbergs tanker om den bornholmske natur.
 
Mulighederne i at etablere den i populær tale badekars-formede sø var det forhold, at vandet fra Bastemose løb gennem den slugt mellem landevejen og den dæmning, der var bygget for at bære jernbanen.
 
Vandrøllikens hvide blomster lyser op på Badekarrets vandoverflade
I 1952 blev jernbanedriften mellem Aakirkeby og Gudhjem nedlagt, og dæmningen havde ikke mere funktion som sådan.
 
I stedet for at vandet skulle løbe igennem en rørunderføring i bunden af slugten, blev der bygget et overfaldsbygværk - og så var søen hjemme!
 
I høj grad et varigt minde for Skovriderens fremsynethed i at gøre Almindingen publikumsvenlig.
Jernbanetracéet forbi Badekarret er omlagt til cykelsti, og man møder 8 km-stenen - afstanden fra starten på togstrækningen i Aakirkeby
Skovrider Bent Engberg. Billede fra Bornholms Tidende
Togets, vandets og vejenes forløb i 1930erne
Tog på vej mod Østermarie. Foto: DBJbogen 2007
Vandet i Badekarret er stemmet op, men fortsætter i Læsåen på den anden side af jernbanedæmningen i et vildt styrt. I et såkaldt "ålepas" kan områdets ål kæmpe sig op til moserne højere oppe i vandsystemet - f.eks. Bastemose