Vis menu Søg

267 Trehøje

Trehøje

- Tvillinghullerne

Som en del af Splitsgårds-stilstandslinien kan nogle grusbakker følges i den østlige del af Almindingen. Tryk her og læs om denne.
 
I middelalderen har dette område været et naturmæssigt eldorado med udstrakte vandområder omgivet af lyngbakker.
 
 
Luntebakken, Trehøje, Langemyre og Staaledammen på matrikel1-kortet fra 1818
Efter udmatrikuleringen af Højlyngen i 1840erne er store dele af området indlemmet i Almindingens Østre Indlæg og for at kunne plante eller så skov har man i den grad måttet grave grøfter ud mod Studeby.
 
Således er datidens omfattende Langemyr i dag blot en mindre skovmose.
 
Vandet herfra er ledt gennem lyngbakkerne i dybe grøfter til Flæskedal og Kelseåen.
Trehøje - højdekurver i landskabet
Den voldsomme udgrøftning af denne del af Almindingen i anden halvdel af 1800-tallet har fået skovmyndighederne midt i 1900-tallet til at reparere lidt på skaderne ved bl.a. at genskabe de to Tvillinghuller ved nye overløbsbygværk.
 
I nyere tid er tankerne om yderligere at fritlægge skovens herligheder og seværdigheder taget til i forbindelse med tankerne om "naturnær skovdrift", og her er Trehøje-området kommet i betragtning.
 
Plantninger af Rødgran, der er etableret efter 1967-stormen, er fældet.
 
Højene og vandområderne er fritlagt og Hedelyng er genindvandret.
 
I det tidlige forår inden bladenes udspring finder man i området flere sart lilla-blomstrende buske, der synes slet ikke at høre til her! - det er Pebertræ.
Pebertræ blomstrer i Østre Indlæg i det tidlige forår
Trehøje - fritlagt
Tre Høje med kær i Højlyngen 1825-26
Overløb fra Tvillinghuller
Langemyrs overløb
Studebykæret uden for Almindingsgærdet
Studebykæret - tidligere en større Højlyngsmose
Almindingsgærdet uden for Tre Høje