Vis menu Søg

269 Luntebakken

Lunten - Lynten

- Rundemose - Shelters

Lunten, Luntebakken, Lynten eller Lyntebakken er endnu en af de grusbakker, der ligger som et strøg i den østlige del af Almindingen som en del af den såkaldte Splitsgårdslinie, der angiver et midlertidigt stop i isens afsmeltning for godt 15.000 år siden. Tryk her og læs mere om denne linie af grusbakker.
Lyntebakken 1805 på Videnskabernes Selskabskort
Stednavnet henviser til det bornholmske navn "lunte", der fortæller, at der på bakken er tændt bål. Bakken lå i sin tid langt inde på Højlyngen, og den indgår ikke i nettet af tidligere Bavnehøje.
 
Med sine 125 meter over havets overflade, svarende til 398 Alen, er bakken det højeste punkt i denne nordvestlige del af Østre Indlæg med omgivende landskab i Østerlars og Østermarie sogne. 
Mosehuller omkring Lynten i 1930erne
Store dele af dette Østre Indlæg blev sidst i 1800-tallet tilsået med nåletræsfrø, og på og ved Lynten oplever man fortsat nogle af skovens ældre Skovfyr.
 
For foden af Lynten foregik i begyndelsen af 1950'erne en oprensning med skovl og trillebør af Rundemose og Baremose!
Sidstnævnte moses navn skyldes det forhold, at mosen tidligere har ligget helt åbent på Højlyngen uden omgivende vegetation.
 
Det var personale fra den daværende statsungdomslejr, der foretog disse forbedringer i områdets vådområder.
 
Senere er lejren omdannet til Produktionsskole, og der er skrevet en spændende bog: "Kulturperlen i Skoven" om skolens virke siden starten. Tryk her og læs mere om skolen. I dag er skolen lukket!
 
Højemose undgik denne oprensning og ligger fortsat uberørt for foden af Lynten.
 
I forsøget på at understøtte en bornholmsk bestand af hønsefuglen Tjur plantede man i 1926 Tyttebær ud i de bornholmske skove, og netop her ved Baremose kan man fortsat opleve rester efter denne udplantning.
 
Læs mere om tjur og tyttebær ved at trykke her.
 
For at åbne skoven for publikum har man i nyere tid opført nogle shelters og bålpladsHøjemosebakken samt ladet et større areal, der tidligere har været tilplantet med rødgran, indhegne og afgræsse af får, således at man kan genskabe tidligere tiders lyngarealer.
 
Planter som Hedelyng, Blåtop, og Tormentil Potentil er karakteristiske for stedet samt i fugtige lavninger Tørvemos, Kær-Svovlrod og Djævelsbid.
 
Ved et kraftigt snefald den 24. november 2010 knækkede en stor del af bevoksningen af Skovfyr øverst på Lynten. Tryk her og læs mere
Baremose med fældning af Rødgran for at fritlægge mosen
Tyttebær vokser frem af Sphagnum-tæppet ved den tidligere højlyngsmose
Baremose
Lyntebakke-Hulkravet Kodriver
Shelters på Højemosebakken
Hedelyng i blomst i august for foden af shelters
Udgravning af Rundemose
Rundemose - en tidligere højlyngsmose med stor biodiversitet
Lyntebakke-skovfyrrer - beskadiget under snelæg