Vis menu Søg

272 Lindesbjerg

Lindesbjerg

- Grus, Lind og Bast

Som navnet lader skinne igennem, er Lindesbjerg et "bjerg" med en tilknytning til Lind.

 
Som vedhæftede kort antyder, har bjerget ligget markant i den ellers flade højlyngsflade som en grusbakke, der har manifesteret den stilstand, isfronten antog små 20.000 år tidligere, og som geologisk er kaldet Splitsgårdslinien.
Lindesbjerg i 1937, grusgravningener i gang
Til lokaliteten har der været knyttet et navneforklarende sagn om en lindorm, men den rigtige forklaring ligger snarere deri, at bakken har været bevokset med lindetræer, Småbladet Lind.
 
Af lindens bast har man kunnet fremstille reb, og meget belejligt har den nærliggende mose også navnet "Baste"mose!
 
Store anlægsarbejder har været i gang ved århundredeskiftet 1800/1900 i denne del af Almindingen, arbejder der krævede store mængder af grus til brug for veje og jernbaneanlæg. Og bjerget er i dag borte - bortgravet til at blive fyldt ud i skovens våde områder!
 
Statsskovvæsenet har indrettet den gamle grusgrav til et særdeles eftertragtet rekreativt område med shelters og bålplads, og finder man sig ansporet til at foretage en overnatning, kan man booke plads på internettet.
 
Lindesbjerg opfattes i dag i daglig tale som den skovpart, der ligger østligst i Almindingen med centrum i skovfogedestedet Lindesbjerghus.
 
Lindesbjerghus blev bygget i slutningen af 1880erne og den første Skovfoged på stedet var Leopold Jensen-Tusch. Han regerede på skovparten fra 1888 til 1913.
 
Han var en allround naturhistoriker, og i Dansk Ornitologisk Forenings allerførste leveår 1906-1907 skrev han i foreningens tidsskrift en "Liste over Fugle iagttagne paa Bornholm særlig i Almindingen".
 
Denne artikel efterfulgtes af endnu en i 1908: "Fra Fugletrækket over Bornholm 1907".
 
I dag passeres Lindesbjerghus af et utal cykelturister, der følger den regionale cykelvej 22 på tværs af øen fra Robbedale øst for Rønne over Almindingen og Paradisbakkerne til Aarsdale nord for Nexø.
 
Og så er det her, at der i 2012 blev etableret en færist på Christian Xs vej og et meterhøjt hegn omkring 200 ha af skovparten i forbindelse med introduceringen af Europæisk Bison i Almindingen.
 
Læs mere om dette spændende projekt ved at trykke her
Lindesbjerg - det, der er tilbage!
En tømt grusgrav
Rekreativt anlæg
Småbladet Lind
Lindesbjerg i 1880erne
Direktøren for Naturstyrelsen byder Miljøministeren og de europæiske bisoner velkommen
Europæiske bisoner, far, mor og søn