Vis menu Søg

Egil Rostrup

Fra Hotel Randkløvegaards gæstebog.

Et digt af Dr. Phil. Egill Rostrup 22-VI-37, bragt i Jul paa Bornholm 1945 side 8:

 

Han slynged’ en klode i rummet ud,

en draabe af urtaagens dis

-arbejdsstof til det store forsøg

at skabe et paradis.

 

Dybt i hans hu der dirred’ en drøm,

underfuld taageblaa,

og drømmen blev tanke, og tanken daad,

-han skabte det syn, som han saa. 

 

Ursumpen kogte, vulkanerne brast,

i skabelsens hvirvlende storm.

Sex dage svandt – millioner af aar –,

mens drømmen søgte sin form. 

 

Han tårnede tinder mod himlene op

og smykked’ det nyskabte land,

Chomolungma og Fuji med straalende is,

Gobi med guldrandet sand, 

 

Iava med palmernes staalblanke pragt,

Finland med irgrønne søer,

oceanernes blaanende dyb med et mylr

af hvide korallers øer. –

 

Da lo han med eet, saa himlene klang,

fuldkommelsens stund var nær –

Og han skabte med fire hug Bornholm

og plantede Eden der. 

 

Da var det, han saa, det var saare godt.

Han smilte, - den halve mil

fra Saltuna ned til Ypnasted

blev født af Vorherres smil. 

 

Og Herren signed’ sit paradis

med stolthed og velbehag

og satte sin øxe i Randkløveskaar

og hviled’ den syvende dag.

                                           E.R.